Från Midsommar 20 juni    

 
På sista bilden fångade vi vå gamle fotograf Tom. Tack alla för en jättetrevlig Midsommar Afton.