Under våren och hösten träffas vi på tisdagskvällarna mellan 19.30 och 21.30 och tränar, under ledning av vår Dansledare Harrieth Lind    
 
Dansledare: Harrieth Lind
Mobil:0708-934943
E-post:harrieth.lindh@kund.biknet.se 

 

Dansprogram 2018-2019
Citadellschottis Korsdraget Edelweiss Oh Johnny
Oskars Hambo Göingekadrilj Engelska från Björkekärr Fyrtur med keding
Torpamix Norsk Pariserpolka Jessikapolka Beerpolka
Åttaman Engel Sterntanz Kejsarinnans tango  
Landskronakadrilj Hammersmidtgezellen Zigzacschottis från Hede  
Slängpolska från Lund Fyrpolska från Växjö