Under våren och hösten träffas vi på tisdagskvällarna mellan 19.30 och 21.30 och tränar, under ledning av vår Dansledare Harriet Lind    
 
Dansledare: Harriet Lind
Mobil:0708-934943
E-post:harrieth.lindh@kund.biknet.se 

 

Dansprogram 2019-2020
Citadellschottis Korsdraget Durham Reel Schottis på Logen i Hög
Smålandspolska Göingekadrilj Sunnanövalsen Skithuspolka
Sluringen Kökspolka Vårdagsschottis Hjärtegubben
Ränningen Pjäxern Engelska från Estland Bröllopsvals
Kadrilj från Öland Skånedans Kalmarpolka  
Lyckohjulet Stockholmsschottis